Με αφορμή την επαναφορά του θέματος της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, στο δημόσιο τομέα, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η ΠΟΕΔ  με ανκοίνωσή της διευκρινίζει ότι η θέση της σχετικά με το θέμα δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να είναι η ίδια. Συγκεκριμένα, η Οργάνωση δηλώνει, για πολλοστή φορά, ότι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο χώρο της Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για βασικούς λόγους που τέθηκαν υπόψη της Επίσημης Πλευράς, από την αρχή που τέθηκε το θέμα.
Για το λόγο αυτό, η ΠΟΕΔ :
  • Εκφράζει αμέριστη τη συμπαράστασή της προς τους άνεργους πτυχιούχους και φοιτητές που επηρεάζονται από την πιθανή παραπέρα επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.
  • Καταγγέλλει την απουσία διαλόγου για θέματα που αφορούν όρους εργοδότησης, καθώς και την απαράδεκτη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά βουλευτών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστρατηγήσουν κάθε διαδικασία και να προχωρήσουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αλλοιώνουν εργατικά κεκτημένα, χωρίς διάλογο.
  • Συνδέει την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης με την αύξηση της ανεργίας στους νέους.
  • Επαναλαμβάνει ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα προκαλέσει την άμεση δυναμική αντίδραση του διδασκαλικού Κλάδου
  • Δηλώνει τη συμπαράσταση της ΠΟΕΔ στη νέα γενιά του τόπου και την έμπρακτη στήριξη της Οργάνωσης στον αγώνα των φοιτητών και των νέων εργαζομένων ενάντια σε κάθε αντινεανικό και αντικοινωνικό μέτρο που τους πλήττει άμεσα.
Η Οργάνωση καθιστά, περαιτέρω, σαφές ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε και με την παράταση του ορίου συνταξιοδότησης, η οποία και θα πλήξει ουσιαστικά τα μέλη της.