Προς όλα τα μέλη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τις δύσκολες αυτές ώρες που βιώνει ο αδελφός ελληνικός λαός εξαιτίας των πολλών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, οι σκέψεις όλων μας στρέφονται κυρίως στα παιδιά της Ελλάδας τα οποία, χωρίς ίσως να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος, υφίστανται μεγάλες δοκιμασίες, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το φάσμα της πείνας.
 
Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της Κύπρου, ήλθαν ήδη αρωγοί προς το δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόσφατος έρανος που διεξήγαγε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επειδή το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν πρόκειται να επιλυθεί σύντομα, αλλά θα έχει διάρκεια, θεωρούμε πως αποτελεί υποχρέωσή μας ως εκπαιδευτικοί, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για παροχή βοήθειας, συνδράμοντας, στοχευμένα, παιδιά στην Ελλάδα, έτσι που να κάμουμε να αισθανθούν κατά το δυνατό λιγότερο την έλλειψη, τουλάχιστον, των βασικών αγαθών.
 
Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΕΔ αποφάσισε τη διεξαγωγή εράνου ανάμεσα στους συναδέλφους, με προαιρετικό το ποσό συνεισφοράς. Το προϊόν του εράνου θα διατεθεί από την Οργάνωση, σε συνεννόηση και με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών παιδιών σε σχολεία της Ελλάδας (στήριξη σε συγκεκριμένα σχολεία για χρονική περίοδο που θα καθοριστεί, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπου κριθεί αναγκαίο, στοχευμένη κάλυψη οικογενειών που δυσπραγούν κ.ά.). Η Οργάνωση θα επανέλθει για να ενημερώσει τους συναδέλφους για τους τρόπους που θα έχει αξιοποιηθεί το προϊόν του εράνου.

Η ΠΟΕΔ βρίσκεται σε διαβούλευση και με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και την αντίστοιχη της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, για την ανάληψη από κοινού διάφορων δράσεων με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για την παραπέρα ενίσχυση της προσπάθειας.
 
Ο έρανος θα διεξαχθεί ανάμεσα στους συναδέλφους, από 19/3 μέχρι 6/4/2012. Με ευθύνη της Διεύθυνσης, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα πρέπει να κατατεθεί, μέχρι τις 10 του Απρίλη, στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό, στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων Κύπρου, «ΠΟΕΔ – Έρανος υπέρ των παιδιών της Ελλάδας» (Αρ. Λογαρ. 2022740-4). Καταθέσεις στο λογαριασμό αυτό μπορούν να γίνονται και μέσω οποιασδήποτε ΣΠΕ ή και άλλης Ιδιωτικής Τράπεζας. Αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΠΟΕΔ με τηλεομοιότυπο (αρ. 22817599) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : poed@cytanet.com.cy.