ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

1.       Φέρουμε σε γνώση των συναδέλφων ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την έκτακτη εισφορά αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Ν. 193(Ι)/2011, το ποσό που αποκόπτεται, ως έκτακτη εισφορά (2,5%-4%), από το μισθό των συναδέλφων εκπίπτει, από 1/1/2012, από το Φόρο Εισοδήματος.
Σημειώνουμε, εντούτοις, ότι με βάση τον αντίστοιχο Νόμο που είχε ψηφιστεί από τον Αύγουστο του 2011 (Ν. 112(Ι)/2011), η εισφορά δεν εκπίπτει του Φόρου για τους σκοπούς της φορολογίας του 2011. Παρά τούτο, προτρέπουμε τους συναδέλφους να σημειώνουν το συνολικό ποσό στη Φορολογική τους δήλωση για το 2011 και να ζητούν την ανάλογη έκπτωση, δημιουργώντας, έτσι, προϋπόθεση διεκδίκησής του, αν χρειαστεί, στη βάση της ίσης μεταχείρισής τους με τους άλλους εργαζομένους.
2.       Από το Φόρο Εισοδήματος εκπίπτουν, ως γνωστό, οι περιοδικές εισφορές, ύψους 2% πάνω στο μισθό, που αποκόπτονται με βάση τον Νόμο περί Συντάξεων, για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης.
3.       Τέλος,  σ’ ό,τι αφορά το ποσό που αποκόπτεται από τους μισθούς, για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων (3%), με βάση το Νόμο που αναφέρεται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 113(Ι)/2011), εκτιμούμε πως η μη συμπερίληψη στο Νόμο πρόνοιας για φοροαπαλλαγή του, είχε σαν στόχο το ποσό αυτό να μην εκπίπτει από το Φόρο. Προτρέπουμε, εντούτοις, τους συναδέλφους να ζητούν ανάλογη έκπτωση από το Φόρο και για την αποκοπή αυτή, ώστε να υποχρεωθεί η Επίσημη Πλευρά να εξετάσει τη νομική πτυχή του θέματος, αφού πιστεύουμε πως, με βάση τις γενικές αρχές του Δικαίου, κάθε αφαίρεση από το εισόδημα θα πρέπει να φοροαπαλλάσσεται.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]