ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, της Γενικής Διευθύντριας, αρμόδιων λειτουργών του ΥΠΠ και εκπροσώπων των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ, καθώς και των απασχολούμενων εκπαιδευτικών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) που δεν είναι διορισμένοι σε δημόσια σχολεία με αποκλειστικό αντικείμενο το καθεστώς εργοδότησης των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Κατά τη σύσκεψη συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Θα συσταθεί Φορέας Ιδιωτικού Δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την εργοδότηση των απασχολούμενων στα Κ.Ι.Ε. από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
2. Ο Φορέας θα καταβάλλει συνεισφορές ως εργοδότης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποίο οι απασχολούμενοι θα έχουν τα ωφελήματα των εργοδοτουμένων, περιλαμβανομένου του επιδόματος ανεργίας για τους μήνες που δε θα εργάζονται.
3. Η επιλογή των ατόμων που θα απασχοληθούν για την επόμενη σχολική χρονιά θα γίνει με διάφανα και αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασία στη βάση μοριοδότησης και τα οποία θα συζητηθούν περαιτέρω μεταξύ του Υπουργείου και συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ.
4. Η πιο πάνω διευθέτηση θα καλύψει και άλλα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας τα οποία διεξάγονται εκτός του κανονικού σχολικού προγράμματος και ωραρίου, όπως Επιμορφωτικά Κέντρα
και Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει με εντατικό ρυθμό το διάλογο με όλους εμπλεκόμενους φορείς όπως τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Κ.Ι.Ε. ή και σε άλλα προγράμματα του ΥΠΠ και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ. 
Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του διαλόγου έχει οριστεί η 15η Μαΐου 2012. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή των νέων διευθετήσεων από τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013.
Με την πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους για ίδρυση Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου που θα διαχειρίζεται μεταξύ των άλλων προγραμμάτων και τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, επιτυγχάνονται ταυτόχρονα πολλαπλοί στόχοι: 
  • Καλύπτεται ένα δομικό κενό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο θα αποκτήσει συγκεκριμένηδομή που θα διαχειρίζεται τους τομείς της δια βίου μάθησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.
  •  Η επιλογή των απασχολούμενων στα Κ.Ι.Ε. θα βασίζεται σε διάφανα, αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα παρέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις πιο πάνω θέσεις.
  •  Οι απασχολούμενοι θα έχουν τα ωφελήματα των εργοδοτουμένων, περιλαμβανομένου του επιδόματος ανεργίας για τους μήνες που δε θα εργάζονται.

3 Μαΐου 2012