Παρουσιάσεις Συνεδρίου Παγκύπριας Κλαδικής Επιτροπής Διευθυντών με θέμα  “Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο : Ο ρόλος του Διευθυντή” :

  1.  Νεόφυτος Χαραλάμπους Καλλιέργεια και βίωση αξιών στο νέο σχολείο που δημιουργούμε Συνέδριο Διευθυντών 15-5-12
  2.  Μάριος Στυλιανίδης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Συνέδριο Διευθυντών 15-5-12
  3.  Αντρέας Κυθραιώτης Ανάπτυξη θετικής κουλτούρας για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο_Συνέδριο Διευθυντών 15-5-12
  4.  Αθηνά Μιχαηλίδου Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο η περίπτωση των ΝΑΠ
  5.  Μάριος Στυλιανίδης – Το Δημοκρατικό Σχολείο στην Πράξη μέσα από την εμπέδωση
  6. Σιμώνη Σειμεωνίδου – Νέες προοπτικές για διαφοροποίηση στο σύγχρονο σχολείο :Διαχείριση της αλλαγής για την ισότιμη εκπαίδευση όλων των παιδιών.