Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Μονάδες Μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ