Η ΕΕΥ ανακοίνωσε σήμερα νέες μονάδες μετάθεσης για εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής – Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης :