Αίτηση για διορισμό με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση
ειδικοτητα μεχρι
Νηπιαγωγός μέχρι τον αριθμό 350 στον πίνακα διοριστέων
Δάσκαλος μέχρι τον αριθμό 700 στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Κωφών) όλοι στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Τυφλών) όλοι στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών) μέχρι τον αριθμό 200 στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Λογοθεραπείας) μέχρι τον αριθμό 100 στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Φυσιοθεραπείας) μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εργοθεραπείας) μέχρι τον αριθμό 20 στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Μουσικοθεραπείας) όλοι στον πίνακα διοριστέων
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής Γυμναστικής) μέχρι τον αριθμό 10 στον πίνακα διοριστέων

Εκπαιδευτικοί με αναπηρίες

Όλοι των ειδικών καταλόγων διοριστέων εκπαιδευτικών µε αναπηρίες (Ν.146(Ι)/2009) 
Σημειώσεις1) Όσοι/όσες δεν έχουν ενημερώσει την Εκπαιδευτική Υπηρεσία για τον αριθμό των κοινωνικών τους ασφαλίσεων (A.K.A.) παρακαλούνται όπως χρησιμοποιούν τον αριθμό 99.
2) Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Μηχανογράφησης της ΕΕΥ στα τηλέφωνα 22602634, 22602652, 22602613

Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου (έντυπο ΕΕΥ06) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy, μέχρι την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012, το αργότερο μέχρι τις 1.30μ.μ.
Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά κατάταξης των
υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να μελετήσει τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα αφορούν
την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν με σύμβαση.