Η ΠΟΕΔ καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το θέμα της εισδοχής Ειδικοτήτων έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα 

Αναφερόμενη στο γνωστό θέμα της εισδοχής Ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα από αυτεπάγγελτη εξέτασή του από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στη βάση σχετικής πρότασης των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση, Γιώργου Προκοπίου και Αθηνάς Κυριακίδου, η ΠΟΕΔ καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το θέμα έχει λήξει οριστικά και αμετάκλητα, με σχετικές συζητήσεις που έγιναν εν εκτάσει στο παρελθόν και η ακολουθούμενη πολιτική επισφραγίστηκε μέσα από Υπουργικές Αποφάσεις που εδράζονται στις εκπαιδευτικές αρχές, επιδιώξεις και προσανατολισμούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Συνεπώς, σύμφωνα με την πιο πάνω πραγματικότητα, στην οποία αναφέρθηκε αρμοδίως και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, η Οργάνωση θεωρεί την όποια επαναφορά του θέματος στο προσκήνιο ως κινούμενη από αλλότρια κίνητρα.

Η Οργάνωση υπενθυμίζει, σχετικά, πως αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου, την οποία ανεπιφύλακτα ασπάζεται και η ίδια, ότι ο δάσκαλος, με την πολυδυναμία που χαρακτηρίζει τη βασική του εκπαίδευση, αποτελεί το μοναδικό και αδιαμφισβήτητο φορέα του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι στο επίπεδο της δημοτικής εκπαίδευσης, όπου η παιδαγωγική αρχή της διαθεματικής προσέγγισης, σε αντίθεση με τη θεματική που εκφράζεται σε άλλα επίπεδα της εκπαίδευσης, υιοθετείται γενικά. Η πολιτική αυτή ακολουθείται μέχρι σήμερα, μέσα από τα υφιστάμενα Αναλυτικά Προγράμματα και ενισχύεται ακόμη περισσότερο στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που λαμβάνει χώρα.

Έχοντας υπόψη την πιο πάνω φιλοσοφία αλλά και το γεγονός ότι ανάλογη αντιμετώπιση του θέματος εφαρμόζεται γενικά σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, η ΠΟΕΔ είχε υποστηρίξει και παλαιότερα ότι τα ειδικά θέματα στο δημοτικό σχολείο μπορούν και πρέπει να διδάσκονται από παιδαγωγικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς που να εξειδικεύονται στο αντίστοιχο θέμα. Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται και εφαρμόζονται και τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των πανεπιστημίων. Παράλληλα, έχουν, από καιρό, προωθηθεί διαδικασίες για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα και ιδιαίτερα με εκείνο της σωματικής αγωγής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί συνάδελφοι κατέχουν, σχετικά, μεταπτυχιακά και άλλα προσόντα.

Η τεκμηρίωση των απόψεων και θέσεων της Οργάνωσης περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο κατατέθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και το οποίο δημοσιεύεται αυτούσιο στην Ιστοσελίδα της (www.poed.com.cy). Παράλληλα, η ΠΟΕΔ έχει, με έγγραφό της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ζητήσει επείγουσα συνάντηση, με σκοπό να θέσει το Υπουργείο Παιδείας προ των ευθυνών του και να προλάβει τυχόν ανεπιθύμητες εξελίξεις, οι οποίες θα αποβούν σε βλάβη της Εκπαίδευσης.

Η Οργάνωση επαναλαμβάνει την άποψη ότι η επαναφορά του θέματος στο προσκήνιο δεν εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Εκπαίδευσης. Καλεί όλους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για τη ζημιά που παρόμοιες ενέργειές τους προκαλούν στην εκπαιδευτική προσπάθεια και να αποφεύγουν την εμπλοκή της Εκπαίδευσης σε οποιεσδήποτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή άλλα συμφέροντα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.