Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας
Γενικές Οδηγίες Τοποθέτησης – Μετακίνησης Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Λευκωσίας