πηγή : www.stockwatch.com.cy

Χάσμα χωρίζει την κυβέρνηση και τις συντεχνίες στο θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, καθιστώντας δύσκολη την προσπάθεια αναπροσαρμογής της.

Η σύντομη χθεσινή συνάντηση μπορεί να ναυάγησε για διαδικαστικούς λόγους, ήταν αρκετή όμως, για να αναδείξει τις διαφορές στην προσέγγιση των δύο πλευρών και για να φέρει στην επιφάνεια τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Βάσος Σιαρλή στην αναδιάρθρωση του συστήματος.

Σύμφωνα με δηλώσεις στη StockWatch του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της ΔΕΟΚ, Ιωσήφ Αναστασίου, «το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων παρατηρείται στο θέμα των εξοικονομήσεων που θα προκύψουν μέσα από την αναδιάρθρωση της ΑΤΑ».

«Τα συνδικάτα ζητούν όπως οι εξοικονομήσεις από την περικοπή της ΑΤΑ των υψηλόμισθων μετακυλιστούν στην ΑΤΑ των χαμηλά αμειβομένων και όχι στα κρατικά ταμεία».

Η κυβέρνηση φέρεται να ετοίμασε διάφορες προτάσεις για την ΑΤΑ, που προσκρούουν στις αντιδράσεις των συντεχνιών.

Όπως δήλωσε ο κ. Αναστασίου, μία από την πρόταση της κυβέρνησης προνοεί την εισαγωγή εισοδηματικής οροφής, αφήνοντας ανοιχτό στη διαβούλευση, το ακριβές ποσό πέραν του οποίου δεν θα καταβάλλεται ο τιμάριθμος.

Σύμφωνα με άλλη πρόταση προνοείται η καταβολή της ΑΤΑ μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού το οποίο και πάλι αφήνεται να συμφωνηθεί με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ για ένα ποσό και άνω εισηγείται την κλιμακωτή καταβολή της ΑΤΑ ανάλογα με τις μηνιαίες απολαβές.

Για παράδειγμα μέχρι €20 χιλ. ετήσια εισοδήματα να παραχωρείται κανονικά ο τιμάριθμος, ενώ μέχρι €40 χιλ. ή €60 χιλ. ετησίως να καταβάλλεται κλιμακωτά ανάλογα με τις μηνιαίες απολαβές.

Άλλη πρόταση προνοεί την καταβολή της ΑΤΑ μια φορά το χρόνο αντί δύο φορές και καθιστά θέμα διαβούλευσης το ποσοστό που θα καταβάλλεται.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, στη σύντομη δήλωση του στη StockWatch είπε ότι «εμάς όταν μας είχαν καλέσει στο τραπέζι της διαβούλευσης το αντικείμενο όπως μας το είχαν θέσει ήταν να καταστεί η ΑΤΑ δικαιότερη. Σήμερα παρουσιάζουν και άλλες προτάσεις, είναι δικαίωμα τους, όμως δεν είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ, Νίκου Μωϋσέως, ο οποίος περιορίστηκε να πει ότι «οι συντεχνίες συζητούν στη βάση της λογικής να γίνει δικαιότερη η καταβολή της ΑΤΑ και όχι να κουτσουρευτεί».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η ΑΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμβάλει στην εργατική ειρήνη και στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.