Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής – Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης :