Το κράτος δεν πρόκειται να υποχρεωθεί σε στάση πληρωμών. Όσοι μιλούν για στάση πληρωμών κινδυνολογούν και ανεύθυνα πανικοβάλλουν προκαλώντας τεράστια ζημιά στην οικονομία και στον τόπο. Για το καλό του τόπου και της οικονομίας μας, η κινδυνολογία πρέπει να τερματιστεί.
Αν ορισμένοι ανησυχούν τόσο πολύ για τη στάση πληρωμών τότε πώς μπορεί να ερμηνευθεί η προσπάθεια που κατέβαλαν χθες στη Βουλή των Αντιπροσώπων να εμποδίσουν ημικρατικούς οργανισμούς από το να αγοράσουν κρατικά χρεόγραφα, όπως ο Νόμος τους υποχρεώνει να κάνουν; Μήπως επιχειρούν να χρεωκοπήσουν την οικονομία για να δικαιώσουν τις κινδυνολογίες τους; Μήπως επιχειρούν να απαλλάξουν τις τράπεζες από τις ευθύνες που φέρουν για την κατάσταση της οικονομίας και να τις φορτώσουν στην Κυβέρνηση; Ας σκεφθούν, επιτέλους, το καλό του τόπου.