Μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα τοποθετήσεων , ανά ειδικότητα και ανα Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στην κεντρική σελίδα της Προοδευτικής www.proodeftikidask.com

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα για υποβολή αίτηση τοποθέτησης έχουν όσοι συνάδέλφοι και συναδέλφισσες διορίστηκαν ή μετατέθηκαν σήμερα 9/8/2012 σε κοινότητα με δύο ή περισσότερα σχολεία. Οι αιτήσεις τοποθέτησης πρέπει να γίνουν στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία μέχρι την Τρίτη 14/8/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών.