Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :
1. Ειδικής Εκπαίδευσης
2. Προδημοτικής Εκπαίδευσης
3. Δημοτικής Εκπαίδευσης