Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών δημοτικής -προδημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης  :

  1. Δημοτική Εκπαίδευση
  2. Προδημοτική Εκπαίδευση
  3. Ειδική Εκπαίδευση