Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί διήμερο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το διήμερο επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει κεντρική και ενδοσχολική επιμόρφωση και σε αυτό θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία καθώς και στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. Συνεπώς επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αρχίσουν τη φοίτησή τους από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου.
Α. Κεντρική επιμόρφωση
Η κεντρική επιμόρφωση θα περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες για τα Δημοτικά Σχολεία και έξι (6) θεματικές ενότητες για τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. Επιπρόσθετα, θα προσφερθούν εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια για τα τρία (3) ειδικά θέματα (Τέχνη, Μουσική και Φυσική Αγωγή) καθώς επίσης και για την Ειδική Εκπαίδευση, τα οποία θα παρακολουθήσουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που τα διδάσκουν.
Κάθε εκπαιδευτικός, με εξαίρεση αυτούς που θα παρακολουθήσουν τα τρία ειδικά θέματα και τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, μία θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί να επιμορφωθεί.
Η κεντρική επιμόρφωση θα είναι ολοήμερη (8:30 – 13:00) και θα πραγματοποιείται σε διάφορους χώρους, ανά επαρχία. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας , μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy, (χώρος ανακοινώσεων με τον τίτλο Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης). Για την Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός παραγγελίας βιβλίων του σχολείου. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν την περίοδο από τις 10:00π.μ της 3ης Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι τις 10:00π.μ της 4ης Σεπτεμβρίου 2012.
Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Χειμώνα (τηλ. 22402372) ενώ για βοήθεια με τον κωδικό παραγγελίας βιβλίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Γαβριέλα Φλουρή (τηλ. 22402482).
Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα επιμόρφωσης της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Τονίζεται πως δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα για αλλαγή της επαρχίας επιμόρφωσης.
Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων ανά θεματική ενότητα, τότε αυτόματα δε θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές. 
Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, με το οποίο συστεγάζονται ή του πλησιέστερου προς αυτό. Επομένως η Διεύθυνση του Δημόσιου Νηπιαγωγείου καλείται να ενημερώσει και τους εκπαιδευτικούς των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και στη συνέχεια να προχωρήσει στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων συμμετοχής για κάθε νηπιαγωγό.
Η κεντρική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία 05/09/2012
2 Λεμεσό – Πάφο 06/09/2012
3 Λάρνακα – Αμμόχωστο 07/09/2012
Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την κεντρική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα Δημοτικά Σχολεία .
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες, οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 επισυνάπτονται οι ημερομηνίες, οι χώροι διεξαγωγής και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα επιμορφωτικά σεμινάρια των ειδικών θεμάτων (Τέχνη, Μουσική και Φυσική Αγωγή).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 επισυνάπτονται οι ημερομηνίες και οι χώροι διεξαγωγής για τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Ειδικής Εκπαίδευσης. Σημειώνεται πως σε κάθε επαρχία, την ημέρα διεξαγωγής της κεντρικής επιμόρφωσης, στο επιμορφωτικό σεμινάριο, θα συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης της συγκεκριμένης επαρχίας.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Τέχνης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 επισυνάπτονται κατάλογοι με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση για το μάθημα της Μουσικής.
Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, των Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Σχολείων δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια της κεντρικής επιμόρφωσης. Σημειώνεται πως για τους Διευθυντές, θα προσφερθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου, για το οποίο θα κυκλοφορήσει σχετική ανακοίνωση σύντομα.
Β. Ενδοσχολική επιμόρφωση:
Κατά τη διάρκεια της μέρας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζήτηση άρθρων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, τη φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, την υιοθέτηση καλών πρακτικών για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, κ.α.. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν είτε από τον οικείο Διευθυντή είτε από μέλη του προσωπικού του κάθε σχολείου με βάση συγκεκριμένο πλάνο που θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί από τις προηγούμενες μέρες με ευθύνη της διεύθυνσης του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τον οικείο επιθεωρητή. Όσοι επιθεωρητές δεν θα αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή στην κεντρική επιμόρφωση, θα επισκεφθούν όσο το δυνατό περισσότερα σχολεία της περιφέρειάς τους ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του προγράμματος της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και, όπου είναι δυνατό, να συμμετέχουν σε αυτή.
Κατά τη διάρκεια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα τηρηθούν πρακτικά με τις σημαντικότερες καλές πρακτικές και εισηγήσεις που θα συζητηθούν. Τα πρακτικά θα καταχωρηθούν στο φάκελο συνεδριών προσωπικού.
Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω ημερομηνίες:
Α/Α Επαρχία/ες Ημερομηνία
1 Λευκωσία 06/09/2012
2 Λεμεσό – Πάφο 07/09/2012
3 Λάρνακα – Αμμόχωστο 06/09/2012
Επιμορφωτικό υλικό το οποίο θα αξιοποιήσουν οι σχολικές μονάδες για την ενδοσχολική επιμόρφωση υπάρχει ήδη αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης:
(α) http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html
(β) http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/
και στις ιστοσελίδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
(α) http://www.pi.ac.cy/
(β) http://www.nap.pi.ac.cy/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy
Στα συνημμένα παραρτήματα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ενδοσχολική επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 επισυνάπτονται λεπτομερείς οδηγίες και εισηγήσεις για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα Δημοτικά Σχολεία, καθώς και σχετικό δείγμα προγραμματισμού.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 επισυνάπτεται μια παρουσίαση σε μορφή .ppt την οποία οι Διευθυντές μπορούν να αξιοποιήσουν την ημέρα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης (30-40 λεπτά) για να ενημερώσουν το προσωπικό τους σχετικά με τη σταδιακή εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τις επεκτάσεις τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 επισυνάπτεται το πλάνο και το πρόγραμμα με βάση το οποίο τα Δημόσια και Κοινοτικά Νηπιαγωγεία θα οργανώσουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Πλάνο και πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν τα Ειδικά Σχολεία κατά τη μέρα διεξαγωγής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα δοθεί στις Διευθύνσεις τους από τον υπεύθυνο επιθεωρητή της κάθε επαρχίας.
Τα διθέσια και τριθέσια Δημοτικά Σχολεία, με ευθύνη των διευθυνόντων και κατόπιν συνεννόησης με τον οικείο επιθεωρητή είτε θα συμμετάσχουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση του πλησιέστερου πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου είτε θα συγκροτήσουν για τη μέρα αυτή μικρά δίκτυα ενδοσχολικής επιμόρφωσης μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως όσοι Διευθυντές σχολείων Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις ανοικτές, προαιρετικές ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το διήμερο επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού (για πληροφορίες και διευκρινίσεις) που προγραμμάτισε η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά το τριήμερο 28 – 30 Αυγούστου 2012.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 επισυνάπτεται το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων με τους Διευθυντές.