Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης :

  1. Προδημοτικής Εκπαίδευησης
  2. Ειδικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας