Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τοποθετήσεις -μετακινήσεις Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης :

  1. Δημοτική Εκπαίδευση
  2. Προδημοτική Εκπαίδευση
  3. Ειδική Εκπαίδευση