Το ΥΠΠ απέστειλε τη Δευτέρα 24/9/2012 την τελική του πρόταση για το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών, μαζί με τα παραρτήματα (Φάκελος Επιτευγμάτων Εκπαιδευτικού και Οικονομικό Παράρτημα) :

  1. Πρόταση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικού λειτουργού (24/9/2012)
  2. Παραδείγματα για το Φάκελο Επιτευγμάτων Εκπαιδευτικού
  3. Οικονομικό Παράρτημα