ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συνάδελφοι,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ότι :

1. Οι προτάσεις για την Οικονομία:
•θα πλήξουν τη δημόσια εκπαίδευση, το κύρος και την αξιοπρέπεια του
εκπαιδευτικού
•θα μετατρέψουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε
ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ
•θα οδηγήσουν την Οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και στην
εφαρμογή διαδοχικών μειώσεων και αποκοπών στους μισθούς,
με αποτέλεσμα, αντί να σώσουν τη χώρα μας, να την καταστρέψουν, με πρώτο βήμα τη
διάλυση της κοινωνικής συνοχής.
2. Οι προτάσεις που προωθούνται για την Οικονομία πλήττουν τη δημόσια
εκπαίδευση, το κύρος και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού, αφού οδηγούν:
Στη μείωση του προϋπολογισμού για την Εκπαίδευση
Στην αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών και του αριθμού
μαθητών ανά τμήμα
Στην αναστολή καινοτόμων προγραμμάτων (π.χ. ο υπεύθυνος τμήματος)
Στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης
Στη μεθοδευμένη αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού Κινήματος.
Είναι πολύ πιθανόν για έναν εκπαιδευτικό οι συνολικές αποκοπές να φθάσουν
πέραν του 40% όλων των ωφελημάτων του.
3. Κεκτημένα δεκαετιών γκρεμίζονται, συμπαρασύροντας κρατικούς και ιδιωτικούς
υπαλλήλους σ’ ένα εργασιακό μεσαίωνα, με την επιβολή μέτρων όπως είναι τα :
Παγοποίηση μισθών, μείωση κλιμάκων εισδοχής, κατάργηση 13ου
μισθού, κατάργηση ή παγοποίηση της ΑΤΑ
Αποκοπές μισθών μέχρι και 15%
Μείωση ή/και κατάργηση της κυβερνητικής σύνταξης και του εφάπαξ
Αύξηση της συνεισφοράς για τη βιωσιμότητα Ταμείου Συντάξεων μέχρι
5%
Αύξηση της συνεισφοράς στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών μέχρι 3%
Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής μέχρι και 3%.
4. Ως ΠΟΕΔ αγωνιζόμαστε και ως εκπαιδευτικοί, οφείλουμε :
Να συνεισφέρουμε για τη σωτηρία της χώρας μας, ΝΑΙ, αλλά ισότιμα
Να κτυπήσουμε τη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ και την ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ
Να προστατεύσουμε το δημόσιο σχολείο και το κοινωνικό κράτος
Να περισώσουμε τις προοπτικές εργοδότησης των νέων συναδέλφων
Να δώσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον στα παιδιά μας
Να απαιτήσουμε την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς
υπευθύνους.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ