Διευθυντές και Προσωπικό
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Κύπρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και στην Παιδεία του τόπου, επιβεβαιώνονται από τις πρόνοιες της αρχικής συμφωνίας που έγινε ανάμεσα στην Τρόικα και την Κυβέρνηση στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης.
ΠΟΕΔ και Οργανωμένοι Γονείς, ταγμένοι να θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και να αντισταθούμε σε πολιτικές αποψίλωσής του μέσα από περικοπές κονδυλίων και άλλες εκπτώσεις, αποφασίσαμε από κοινού σειρά δράσεων και εκδηλώσεων τόσο εκτός, όσο και εντός των σχολείων, μέσα από τις οποίες θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Παιδεία, ως ο μοναδικός φορέας ανάκαμψης και εξόδου από την οικονομική κρίση, επιβάλλεται να παραμείνει αλώβητη και να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.
Στις δράσεις αυτές, πέρα από τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί από κοινού, τις κοινές ανακοινώσεις, την ανάρτηση κοινών πανό κ.ά., περιλαμβάνεται και η παρότρυνση των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία να ασχοληθούν με τους μαθητές τους κατά την ώρα διεξαγωγής της Διάσκεψης, που θα γίνει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 12:00 μ.μ., με μια δημιουργική δραστηριότητα κάτω από το γενικό τίτλο «Παιδεία, ο δικός μας ήλιος». Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συζητήσουν με τα παιδιά την αξία της μόρφωσης και της αγωγής στον άνθρωπο και τις προοπτικές προόδου και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και, στη συνέχεια, τα παιδιά να παροτρυνθούν να αποδώσουν τα νοήματα που θα αποκομίσουν, είτε μέσα από σχέδια, είτε μέσα από ποιήματα και μικρά κείμενα που θα γράψουν κάτω από τον γενικό τίτλο της όλης δραστηριότητας. Κάτω από το συγκεκριμένο σύνθημα, τα παιδιά, αφού τους επεξηγηθεί και συζητήσουν το νόημα του μηνύματος, θα μπορούσαν, στα πλαίσια της διδακτικής πράξης και των μαθησιακών δράσεων, ελεύθερα να εκφραστούν γύρω από την ανάγκη διαφύλαξης της Δημόσιας εκπαίδευσης.
Σχολεία τα οποία έχουν ειλημμένη υποχρέωση κατά την ώρα που θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη δράση, καλούνται να αναλάβουν ανάλογη δραστηριότητα στη διάρκεια άλλης μέρας. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορούσε να ενταχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να της δοθεί περισσότερος χρόνος και έμφαση, για τα ανάλογα αποτελέσματα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν :
1.    Αφίσα σχετική με την οικονομική κρίση και το Δημόσιο Σχολείο.
2.    Καταγραφή σχετικών συνθημάτων και μηνυμάτων τα οποία και θα μπορούσαν ν΄ αναρτηθούν.
3.    Κατασκευές ή εικαστικές δημιουργίες.
4.    Συγγραφή μικρού άρθρου ή σύντομης ομιλίας για το θέμα.
5.    Σύνθεση μικρού ποιήματος.
6.    Οργάνωση σχολικού σχεδίου ( project) με συναφή δημοσιεύματα.
Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν αποσκοπούν στην επιβάρυνση της καθημερινότητας των σχολείων, αλλά επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση παιδιών και γονιών για την ανάγκη υπεράσπισης του αγαθού της Παιδείας.
Οι δημιουργίες των παιδιών θα μπορούν να αναρτηθούν στις πινακίδες των τάξεών τους και σε χώρους του σχολείου τους στέλλοντας το πανανθρώπινο και διαχρονικό μήνυμα για την αξία της μόρφωσης και της Παιδείας.
Στις διάφορες επαρχίες, εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ και των Οργανωμένων Γονιών θα επισκεφθούν συμβολικά ένα σχολείο κατά επαρχία και, σε μια μικρή εκδήλωση, θα αναρτήσουν έξω από τα σχολεία αυτά πανό με συνθήματα για προάσπιση της Παιδείας στέλλοντας, έτσι, την αντίθεση και αντίδραση όλων μας στις περικοπές και εκπτώσεις στην Παιδεία, στις περικοπές και εκπτώσεις στη μόρφωση και στο μέλλον των παιδιών μας. Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί, για το σκοπό αυτό, έχουν ενημερωθεί ξεχωριστά.
Για το σύνολο των δράσεων έχει, εξάλλου, ενημερωθεί και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι συνάδελφοι κατανοούν την κρισιμότητα των στιγμών που διερχόμαστε και ότι αυτοί θα σταθούν στο πλευρό της Οργάνωσης στην προσπάθειά της να περισώσει την Εκπαίδευση από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Αναμένουμε από αυτούς να ενεργούν, πάντοτε, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΕΔ, συνασπιζόμενοι γύρω από την ηγεσία της και δίνοντάς της τη δύναμη που χρειάζεται για την επίτευξη των κοινών στόχων όλων μας.