Λανθασμένη ήταν η χθεσινή αναφορά του τηλεοπτικού σταθμού SIGMA και του sigmalive.com, περί αλλαγής του ωραρίου των σχολείων από την νέα σχολική χρονιά. Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη βουλή και αφορούσε το νέο ωράριο των εργαζομένων στη Δημόσια Υπηρεσία, ΔΕΝ περιλαμβάνει τέτοια πρόνοια.

Σύμφωνα με το www.stockwatch.com.cy , το νομοσχέδιο αναφέρει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 επιβάλεται  ο θεσμός του συνεχούς ωραρίου, προωθείται η πρακτική του ελαστικού ωραρίου και καταργείται το εργάσιμο απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, καταργείται το απόγευμα της Τετάρτης και μεταφέρεται η ώρα έναρξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 08:00 αντί στις 07:30 όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα επεκτείνεται το ελαστικό ωράριο από μισή σε μια ώρα.

Οι ώρες εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή 37, 5 ώρες τη βδομάδα οι οποίες θα κατανέμονται ολόχρονα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται 7,5 ώρες την ημέρα, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και το ωράριο τους θα αρχίζει στις 08:00 ή 09:00 το πρωί μέχρι τις 15:30 και 16:30 αντίστοιχα.

Για να μη διαταραχθεί οι προγραμματισμός της οικογενειακής ζωής και δεδομένου ότι έγιναν ήδη οι διευθετήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σε σχέση με τη φροντίδα των παιδιών, προβλέπεται μεταβατική διάταξη ώστε το ωράριο να είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από την 1η του χρόνου μέχρι τέλος Αυγούστου από 07:30 ή 08:30 μέχρι 15:00 ή 16:00. Από την 1η Σεπτεμβρίου το ωράριο θα είναι από τις 08:00 ή 09:00 μέχρι τις 15:30 ή 16:30.

Ο κάθε προϊστάμενος υπηρεσίας θα έχει τη δυνατότητα να κατανέμει το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, διατηρώντας όμως την ευχέρεια ελαστικού ωραρίου μισής τουλάχιστον ώρας στο πλαίσιο του καθορισμένου ελαστικού ωραρίου για σκοπούς μείωσης του χάσματος των δύο ωρών που μπορεί να προκύψει με την επέκταση του ελαστικού ωραρίου αλλά και για διασφάλιση της λειτουργίας της Δημόσιας υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης του κοινού.

Μετά τη μεταβατική περίοδο των 9 μηνών να διενεργηθεί μελέτη για το ωράριο 07:00 μέχρι τις 17:00 ή 19:00.