Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (2 θέσεις)
– Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)
(36 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (42 θέσεις)
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (21 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (41 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 14 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..
Ύστερα από τη δημοσίευση, στις 4.3.2011, του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου εντός της πιο πάνω προθεσμίας.