Νεότερη Ενημέρωση… Δεν οδηγείται ολομέλεια η Φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ
πηγή : www.stockwatch.com.cy

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οδηγούνται σήμερα στην ολομέλεια άλλα τέσσερα μνημονιακά νομοσχέδια και κανονισμοί, μεταξύ των οποίων και η φορολόγηση του φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα νομοσχέδια θα εξετάσει σε έκτακτη συνεδρία η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια που αφορούν το συνταξιοδοτικό στο δημόσιο τομέα, αναθεώρηση ορισμένων τελών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ για μετοχές και πληροφορίες που τηρούνται στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών, διεύρυνση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας καθώς και κανονισμούς για τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. 

Tο νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Επίσης προβλέπει αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή παραίτησης για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Σε ό,τι αφορά υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012 θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις, συγκεκριμένα υπάλληλος ο οποίος θεμελίωσε ή θεμελιώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των σαράντα πέντε ή σαράντα οκτώ ετών, ανάλογα με την περίπτωση, και αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.•

Εξάλλου υπάλληλος o οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα πέντε χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει τη συγκεκριμένη ηλικία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
Παράλληλα, υπάλληλος ο οποίο θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των σαράντα οκτώ χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει την εν λόγω ημερομηνία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ποσό που υπολογίζεται με βάση το εξηκοστό τρίτο έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης .

Το νομοσχέδιο προβλέπει και μη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία που κερδήθηκε ή θα κερδηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ενώ η φορολόγηση του εφάπαξ ποσού διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Ως γνωστό, η φορολόγηση του εφάπαξ έδωσε αφορμή για εκατοντάδες πρόωρες αφυπηρετήσεις από το δημόσιο.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα επιλογής για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, είτε στο σύνολό του, είτε μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, είτε καταβολής μέρους αυτού και μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του υπαλλήλου για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Εξάλλου προβλέπεται επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες, δηλαδή 6 μήνες το χρόνο, για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της δημοτικής, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, τα μέλη της αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού.

Όλοι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 θα εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Επιπρόσθετα προνοείται μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών, στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή η/ο σύζυγος έχει αποθάνει.

Καταργείται και η πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου, ο οποίος λόγω θανάτου του ή της συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο ή η τελευταίος ή τελευταία σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας/ου σε περίπτωση θανάτου.