1. Δελτίο Τύπου για το Συνέδριο
 2. Ομαδοσυνεργατική Μάθηση : Για ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό Σχολείο, Δρ. Κώστας Χαμπιαούρης, ΕΔΕ
 3. Η Ομαδοσυνεργατική Μάθηση και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Διαμάντω Γεωργίου- Γεωργία Δημητρίου-Ηλίας Ηλία
  1. Διδαχτική πρόταση ΠΕΕΑΑ (Υλικό Εργαστηρίου) 
  2. Διδαχτικές Τεχνικές -Μεθοδολογία ΠΕΕΑΑ (Υλικό Εργαστηρίου)
 4. Ομαδοσυνεργατική Μάθηση : Παρουσίαση Εργαστηρίου Γλωσσικού Μαθήματος, Βαλέρια Κυριακίδου – Μαρία Πέτρου Πετούση
  1. Επιχειρηματολογία (Εργαστήριο Γλωσσικού Μαθήματος)
  2. Φύλλο Εργασίας 1 (Εργαστήριο Γλωσσικού Μαθήματος)
  3. Φύλλο Εργασίας 2 ( Εργαστήριο Γλωσσικού Μαθήματος) 

5. Ομαδοσυνεργατική Μάθηση και Μαθηματικά, Λάμπρος Στεφάνου – Άντρη Μάρκου

 1. Εφαρμογίδια (Εργαστήριο Μαθηματικών)
 2. Δραστηριότητες -Λἀμπρος Στεφάνου (Εργαστήριο Μαθηματικών)
 3. Ντόμινο – Άντρη Μάρκου (Εργαστήριο Μαθηματικών)
 4. Παιχνίδια μνήμης- Άντρη Μάρκου (Εργαστήριο Μαθηματικών)
 5. Τρίλιζες – Ἀντρη Μάρκου (Εργαστήριο Μαθηματικών)
 6. Πολλαπλασιασμός ακεραίου επι δεκαδικό- Άντρη Μάρκου  (Εργαστήριο Μαθηματικών)

Φωτογράφιες από τα Συνέδρια