Εγκύκλιος ΠΟΕΔ για εξωσχολικές δραστηριότητες

Προς
Όλα τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε την Τρίτη, 15 του Γενάρη, 2013, αφού ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των μνημονιακών νόμων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξέφρασε έντονη την απογοήτευση και τη διαμαρτυρία του τόσο για τις περικοπές στους μισθούς και τα άλλα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζομένους στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης όσο και για τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην ίδια την Εκπαίδευση.
Θέλοντας, ακριβώς, να καταστήσει σαφή αυτή την αντίδρασή του, το Συμβούλιο της ΠΟΕΔ  αποφάσισε, ανάμεσα σ’ άλλα μέτρα που προτίθεται να θέσει σ’ εφαρμογή και για τα οποία θα ενημερωθείτε με ξεχωριστές επιστολές της Οργάνωσης, να καλέσει τους συναδέλφους, στο εξής να απέχουν, υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του σχολείου τους και ανεξάρτητα αν συνοδεύουν ή όχι μαθητές, από όλες τις εξωσχολικές/εξωδιδακτικές δραστηριότητες, εκτός από αυτές που :
–    Προκύπτουν ως υποχρέωση των σχολείων και των εκπαιδευτικών μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ή
–    Διοργανώνονται από τους Συνδέσμους Γονέων, με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, ύστερα από συνεννοήσεις που γίνονται με το οικείο σχολείο.
 

Διευκρινίζουμε ότι :
Α. Σε μη εργάσιμο χρόνο
•    Τα σχολεία θα πρέπει να απέχουν από κάθε δραστηριότητα την οποία δεν είναι υποχρεωμένα να εκτελούν με βάση το Νόμο. Ως τέτοιες δραστηριότητες, ενδεικτικά, αναφέρουμε την οργάνωση ή την πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή σε δημοτικές ή κοινοτικές εκδηλώσεις ή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, ή σε παρελάσεις κλπ.
•    Δράσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων κατά τον απογευματινό χρόνο, δεν επηρεάζονται.
Β. Σε εργάσιμο χρόνο
•    Τα σχολεία θα πρέπει να απέχουν από κάθε δραστηριότητα την οποία δεν είναι υποχρεωμένα να εκτελούν με βάση το Νόμο. Ως τέτοιες δραστηριότητες, ενδεικτικά, αναφέρουμε την οργάνωση ή την πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή σε δημοτικές ή κοινοτικές εκδηλώσεις ή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, ή σε παρελάσεις κλπ.
•    Το μέτρο δεν αναφέρεται στις όποιες δράσεις εμπίπτουν στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ούτε στις σχέσεις των Διευθυντών και/ή των μελών του Προσωπικού τους με οποιουσδήποτε φορείς με τους οποίους καθηκόντως συνεργάζεται το σχολείο.
•    Τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, να διενεργούν εκδρομές και επισκέψεις, να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις, 


Νοείται ότι η όποια συμμετοχή των εκπαιδευτικών, με την προσωπική τους ιδιότητα και εκτός του σχολικού χρόνου, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, δεν εμπίπτει στο μέτρο, όπως δεν εμπίπτει σ’ αυτό και η συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε συνέδρια ή σεμινάρια είτε σε πρωινό είτε σε απογευματινό χρόνο.


Το Δ.Σ. της Οργάνωσης τόνισε πως ο Κλάδος των Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης έχει να επιδείξει, μέσα κι από τη δραστηριότητα των σχολείων μας, ένα πολύπλευρο και πολυεπίπεδο έργο εξωσχολικής/εξωδιδακτικής προσφοράς. Η διάσταση αυτή της εθελοντικής προσφοράς των συναδέλφων και των σχολείων αποτέλεσε καίρια συνεισφορά και στήριξη των ευρύτερων σκοπών του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας, των θεσμών της Πολιτείας. Η προσφορά και παρουσία των εκπαιδευτικών και των σχολείων, εκτός του σχολικού χώρου και χρόνου, αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, όχι μόνο δεν έτυχε εκτίμησης, αλλά αντίθετα αγνοήθηκε και παρασιωπήθηκε, ιδίως απ΄ όλους αυτούς που με συστηματικότητα επιδόθηκαν τους τελευταίους μήνες σ΄ ένα διασυρμό των δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών μεθοδεύοντας, με το δημόσιό τους λόγο, τη διαμόρφωση μιας εχθρικής κοινής γνώμης.