Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου, 2013
Προς όλους τους συναδέλφους
που υπηρετούν σε έκτακτη βάση
στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αισθανόμαστε ην ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να διευκρινίσουμε τη στάση της ΠΟΕΔ σ’ ό,τι αφορά το θέμα της απασχόλησής σας στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο και να σας ενημερώσουμε, γενικά, για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σ’ ό,τι αφορά τους όρους εργοδότησής σας, ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία του ΙΔΑΒΕΠ, που μονομερώς η Επίσημη Πλευρά του Υπουργείου προώθησε και έθεσε σ’ εφαρμογή ως φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, μορφής που, για πρώτη φορά, εμφανίζεται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
1. Σχετικά, υπενθυμίζουμε ότι η Οργάνωση είχε, από την αρχή της λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου, υιοθετήσει τη θέση πως προτεραιότητα για απασχόληση στο Ολοήμερο θα έπρεπε να δοθεί, όπως και δόθηκε από τότε, στους αδιόριστους συναδέλφους, στο βαθμό, βέβαια, που να διασφαλίζεται η σύνδεση του απογευματινού Ολοήμερου με πρωινό σχολείο, από το οποίο και, λογικά, αυτό διοικείται.
Η Οργάνωση επεδίωξε, τότε, και πέτυχε τους καλύτερους δυνατούς όρους απασχόλησης και την αμοιβή των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο, οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Είναι φανερό πως η απασχόληση των εργοδοτουμένων στον ιδιόμορφο αυτό τύπο σχολείου δεν μπορούσε να τεθεί σε μόνιμη βάση, από τη στιγμή που αυτή συνδέεται άμεσα με τον Κατάλογο Διοριστέων και τη σειρά διορισμού σε θέσεις επισυμβάσει και/ή αντικαταστάτη, ενώ επηρεάζεται, ασφαλώς, από το γεγονός ότι αυτή δεν καλύπτει πλήρες ωράριο και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό να δεσμεύει τους επηρεαζομένους να αποφεύγουν την όποια άλλη απασχόλησή τους, κάτι που, στην ουσία, συνεπάγεται η οποιασδήποτε μορφής αυτή μονιμότητα. Οι ίδιοι αυτοί λόγοι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αναμένεται ότι είναι πρακτικά δυνατό αυτή να επιτευχθεί χωρίς να θυσιαστούν διάφορα άλλα δικαιώματα των επηρεαζομένων, περιλαμβανομένων της διατήρησης της σειράς του Καταλόγου Διοριστέων και της διασφάλισης των ευνοϊκότερων, σε σχέση με αυτούς του Ιδιωτικού Τομέα, όρων απασχόλησης στο Δημόσιο.
3. Το καλοκαίρι του 2012, με αφορμή σχετική έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας και με βαθύτερη αιτία την ανάγκη να παρουσιαστούν, ενόψει Τρόικα, μειωμένες οι δαπάνες για την Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, μονομερώς, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην αλλαγή του καθεστώτος εργοδότησης στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, θέτοντας, σχετικά, σ’ εφαρμογή το νέο Φορέα, Ιδιωτικού πια Δικαίου, γνωστό σήμερα ως ΙΔΑΒΕΠ. Η ΠΟΕΔ αντέδρασε, τότε, από κοινού με τις άλλες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, αφού το θέμα επηρέαζε κι επηρεάζει και τους λειτουργούς της Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται στα ΚΙΕ, και με κοινό έγγραφό τους που υποβλήθηκε, σε συνεργασία με Γραφείο Νομικών Συμβούλων, υπέβαλλε ότι :
«α. Θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική τη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στη συνομολόγηση της συμφωνίας για το καθεστώς λειτουργίας των ΚΙΕ και των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων χωρίς τη συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.
β. Εκτιμά ως απαράδεκτη και τη συμπεριφορά των συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ, οι οποίες ενεργώντας αντιδεοντολογικά συμφώνησαν με το Υπουργείο Παιδείας για θέματα κυρίως εκπαιδευτικά που δεν είναι της αρμοδιότητας τους.
γ. Διαφωνεί με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ΚΙΕ και των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων και την υπαγωγή τους σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, πράγμα που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε διάλυση τους και ενίσχυση της παραπαιδείας.
δ. Στηρίζει την προώθηση της απασχόλησης άνεργων εκπαιδευτικών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία και ζητά την έναρξη διαλόγου για το συγκεκριμένο θέμα.
ε. Εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας και την απαξίωση των αρμοδίων εκπαιδευτικών οργανώσεων σ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα».
4. Η ΠΟΕΔ συνεχίζει να διαφωνεί με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος για την εργοδότηση των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ. και την υπαγωγή του σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου και εξακολουθεί να επιδιώκει διαφοροποίηση της πολιτικής απόφασης που οδήγησε σ’ αυτό. Η Οργάνωση, βλέποντας το ρόλο της ως συλλογικής έκφρασης των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με την εφαρμογή όρων και συνθηκών εργασίας του Ιδιωτικού Τομέα σε Δημόσια Σχολεία και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι εν δυνάμει μέλη της και οι οποίοι, με βάση και το Καταστατικό της, από τη στιγμή που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο, θεωρούνται συνδεδεμένα μέλη της. Μέσα από αυτή την προοπτική εξετάζοντας το ζήτημα, αυτή διεκδικεί ρόλο και λόγο στα θέματα που σχετίζονται με την απασχόλησή σας και ήταν πάντοτε παρούσα και με άποψη σε κάθε περίπτωση που συζητήθηκαν θέματα που σας αφορούν, ενώ σε διάφορες περιπτώσεις, όπως π.χ. η καταβολή της αντιμισθίας σας πριν από τα Χριστούγεννα, προέβη σε διαβήματα και ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την επίλυση των προβλημάτων που εγείρονταν. Θεωρεί ύποπτη και υστερόβουλη κάθε ενέργεια από πλευράς άλλων Συντεχνιών, του Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπεί να «οργανώσει» και να «εντάξει» τους εργαζομένους στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο σε συλλογική έκφραση κάτω από τον έλεγχό τους και λανθασμένη, από πλευράς των επηρεαζόμενων συναδέλφων, επιλογή να συμφωνήσουν και ν’ αποδεχτούν κάτι τέτοιο. Πολλοί από σας έχετε ήδη, με την ευκαιρία της απασχόλησής σας ως αντικαταστάτες, εγγραφεί ως τακτικά μέλη της ΠΟΕΔ, ενώ πολλοί άλλοι θα εγγραφείτε σε επόμενο στάδιο, από τη στιγμή που θα εργοδοτηθείτε ως αντικαταστάτες σε δημόσιο σχολείο. Η συλλογική έκφραση των δασκάλων, των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης, στο χώρο του Δημοσίου, είναι, αποκλειστικά και ανέκαθεν, η ΠΟΕΔ και είμαστε σίγουροι πως δεν θα θέλατε να είστε οι πρώτοι που θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση αυτού του καθεστώτος, επιτρέποντας σε Οργανώσεις ξένες προς το επάγγελμα να υπεισέλθουν λαθραία στο χώρο αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης της ΠΟΕΔ. Ο καθένας κατανοεί, πιστεύουμε, πως αυτό δεν είναι προς όφελος ούτε του ιδίου, ούτε και του Κλάδου, γενικότερα.
5. Σ’ ό,τι αφορά την ουσία των θεμάτων που αναφέρονται στους συναδέλφους που εργάζονται σήμερα στο Προαιρετικό Ολοήμερο, η Οργάνωση εκφράζει, πρώτα, ανησυχία για την πιθανή εξέλιξη του ΙΔΑΒΕΠ, επισημαίνοντας ότι διαφάνηκαν, ήδη, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, πλείστα όσα προβλήματα, με σοβαρές εκπαιδευτικές διαστάσεις, όπως είναι π.χ. το γεγονός ότι εργαζόμενοι στο Ολοήμερο υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους σ’ αυτό προκειμένου να εργαστούν ως αντικαταστάτες, αλλά και καταστρατήγησης όρων απασχόλησης στο Ολοήμερο λόγω υπαγωγής των εργαζομένων σ’ αυτό, σε άλλο νομικό καθεστώς από εκείνο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως π.χ. η αναγνώριση της υπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικής, για διάφορους σκοπούς.
Τελευταίο αίτημα της ΠΟΕΔ τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η αναγνώριση της υπηρεσίας προϋπηρεσίας των αδιόριστων εκπαιδευτικών ως εκπαιδευτική υπηρεσια σε Δημόσιο Σχολείο. Το αίτημα είχε τεκμηριωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσε παρά να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας. Αντί αυτού, το Μάιο του 2012 σε δημοσιευμά παρουσιάζεται η ίδρυση ιδιωτικού φορέα.
Η ΠΟΕΔ από το Μάιο, έστω κι αν διαφώνησε με τη δημιουργία του ΙΔΑΒΕΠ, προσπάθησε να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτό. Πρώτη μάχη έγινε για την αντιμισθία, όπου οι φήμες έλεγαν πως θα μπορούσε να κατέβαινε στα 11 ευρώ. Ευτυχώς, με τις παρεμβάσεις που έγιναν, η αντιμισθία παρέμεινε στα επίπεδα προ ΙΔΑΒΕΠ.
Άλλο σημείο τριβής ήταν η καθυτέρηση που παρατηρήθηκε στη λειτουργία των προαιρετικών ολοήμερων. Αυτά ξεκίνησαν λειτουργία την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου. Σημαντικό θέμα που δημιουργήθηκε ήταν και ο περιορισμός της μιας εργασίας και ανάγκκη παρουσίασης πιστοποιητικού ανεργίας. Η ΠΟΕΔ από την αρχή διατήρησε τις επιφυλάξεις της για την ορθότητα αυτού του μέτρου και με συντονισμένες ενέργειες έπεισε, έστω και πριν ένα μήνα, να εφαρμοστεί η εισήγηση της κλαδικής των αντικαταστατών που να δίνει δικαίωμα στους εργαζομένους στο προαιρετικο ολοήμερο να πηγαίνουν σε αντικαταστάσεις μέχρι και 15 ημερών. Σημαντική ήταν η παρέμβαση της ΠΟΕΔ και στο θέμα καθυστέρησης πληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζομένων στο προαιρετικό ολοήμερο.
Τα πιο πάνω θέματα καταδεικνύουν τα πολλαπλά προβλήματα που εντοπίζονται στη δημιουργία του ΙΔΑΒΕΠ. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται από την ΠΟΕΔ είναι η μετατόπιση ενός σημαντικού κομματιού της δημόσιας εκπαίδευσης στον Ιδιωτικό. Η χρηματοδότηση για την πρώτη χρονιά έχει γίνει από το κράτος. Ο προβληματισμός όμως όλων μας είναι μήπως αυτό είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση του φορέα ώστε αυτός να αυτοχρηματοδοτείται;
6. Ανάμεσα, εξάλλου, στα διάφορα ερωτήματα που, ενόψει της νέας κατάστασης, εγείρονται στα πλαίσια της μελέτης του θέματος της στελέχωσης των προαιρετικών Ολοήμερων, περιλαμβάνονται :
• Ποιοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για διορισμό και με ποια σειρά, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα αριθμός συμβασιούχων συναδέλφων να παραμείνουν, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, εκτός υπηρεσίας, εξαιτίας της αύξησης του διδακτικού χρόνου των δασκάλων;
• Πότε θα πρέπει, για τον ίδιο λόγο, να προκηρυχτούν οι θέσεις, ώστε να μην αποστερηθούν του δικαιώματος απασχόλησης οποιοιδήποτε συνάδελφοι;
• Θα πρέπει να καθοριστεί όριο αποδοχών από άλλη απασχόληση, που να αποκλείει τη δυνατότητα υποψηφιότητας και, αν ναι, ποιο θα πρέπει να είναι αυτό;
• Είναι ορθό και θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, εργαζόμενοι στο Ολοήμερο να υποχρεώνονται να παραιτηθούν αν εργοδοτηθούν ως αντικαταστάτες ή αλλού;
• Αν ναι, μήπως θα πρέπει να υπάρχει περίοδος χάριτος, έτσι που μικρής διάρκειας απασχόληση και σε δεύτερο επάγγελμα να μη συνεπάγεται, απαραίτητα, και την παραίτηση του εργαζομένου στο Ολοήμερο;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα πρέπει να τύχουν απάντησης, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος, μέχρι να καταστεί δυνατό το γενικότερο ζήτημα του νομικού καθεστώτος για απασχόληση στο Προαιρετικό Ολοήμερο να επανεξεταστεί και να ρυθμιστεί με το σωστό τρόπο.
Για να γίνει, όμως, αυτό, θα πρέπει κάθε προσπάθεια κατακερματισμού της δύναμης των εργαζομένων, και/ή όσων έχουν δικαίωμα να εργαστούν σ’ αυτά, να τερματιστεί και οι συνάδελφοι να παραμείνουν ενωμένοι κάτω από τη συνδικαλιστική Οργάνωση που φύσει και θέσει μπορεί και πρέπει να τους εκπροσωπεί. Για να γίνει κάτι τέτοιο, κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να δώσει πίστη στα όσα, υστερόβουλα, διατυμπανίζονται από τις Συντεχνίες του Ιδιωτικού Τομέα, που επιδιώκουν να τους εντάξουν στη δύναμή τους. Η ΠΟΕΔ εξετάζει, ήδη, μορφές εσωτερικής οργάνωσης για τους αδιόριστους, αντικαταστάτες και απασχολουμένους στο Ολοήμερο, συναδέλφους, τέτοιες που θα επιτρέπουν να τίθενται άμεσα και πιο ξεκάθαρα τα προβλήματα που τους απασχολούν, ώστε αυτά να τυγχάνουν άμεσης προώθησης και επίλυσης.
7. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η ΠΟΕΔ σας καλεί να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εγγραφή ή ένταξή σας σε οποιαδήποτε άλλη Οργάνωση εκτός από τη ΠΟΕΔ και ζητά από σας να την εξουσιοδοτήσετε να χειρίζεται, αποκλειστικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απασχόλησή σας. Δεσμεύεται ότι θα ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό σας όπως για κάθε άλλο μέλος της, μέσα από τις διαδικασίες που προδιαγράφονται από το Καταστατικό της.