5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 9/3/2013 : Δημιοσιογραφική Εστία Λευκωσία
«Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας»
Παρουσιάσεις Εισηγήσεων :

  «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αναπαραγωγή των στερεότυπων του φύλο», παρουσιάσεις καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων από μάχιμους εκπαιδευτικούς Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης :