Η ΕΕΥ ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη σειρά μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης :