Η ΕΕΥ καλεί τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής – Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν την επόμενη σχολική χρονιά ωςαντικαταστάτες εκπαιδευτικών που θα απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ.άδεια ασθενείας, άδεια,μητρότητας κτλ.), να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής,το αργότερο μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, και ώρα 1:30μ.μ.. Τηλ Επικοινωνίας 22602652,22602613, 22602634

Για Δασκάλους μέχρι τον αριθμό  1500
Για Νηπιατγωγούς μέχρι τον αριθμό 850
Όλοι οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων.