Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τοποθετήσεις και μετακινήσεις :