11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL 13), Ρόδος, 26-29/9/2013
ΨΗΦΙΣΜΑ
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι σύνεδροι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πολυδιάστατη και υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα που έχει εκπονηθεί για την ελληνική γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χάρη στην έρευνα αυτή διαθέτουμε σφαιρικότερη και εμπεριστατωμένη εικόνα για τη δομή της ελληνικής γλώσσας, την ιστορική εξέλιξή της, τις διαλεκτικές ποικιλίες της, τις σχέσεις της με άλλες γλώσσες και την κοινωνία, τη χρήση και τη διδασκαλία της.
Η επιστημονική αυτή έρευνα έχει επίσης τροφοδοτήσει με πολύ ουσιαστικούς τρόπους κρίσιμους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως το σχολείο, τη γλωσσική καλλιέργεια, το γραμματισμό και την παιδεία γενικότερα.
Είναι, ωστόσο, ανησυχητικό το γεγονός ότι τα επιτεύγματα της ελληνικής Γλωσσολογίας δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε και σε αντιστοιχία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως, η γλωσσολογική κοινότητα βρίσκεται συχνά στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση να πρέπει ακόμα να αποδείξει ότι «η Γη κινείται», να απολογείται και να αμύνεται ενάντια σε θέσεις που αντιβαίνουν σε βασικές αλήθειες της επιστήμης.
Πρόσφατα δείγματα κατάφωρων παρανοήσεων και ιδεολογικών αγκυλώσεων είναι:
·        Η δήθεν κατάργηση φωνηέντων της Νέας Ελληνικής στις σχολικές γραμματικές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και του Γυμνασίου.
·   Η δήθεν αναγωγή της κυπριακής διαλέκτου σε «επίσημη γλώσσα», ατεκμηρίωτη παρερμηνεία της αξιοποίησής της στη γλωσσική διδασκαλία στα σχολεία της Κύπρου στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα.
·       Η κινδυνολογία σχετικά με τον κριτικό γραμματισμό, κοινή ωστόσο προσέγγιση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου όπως και στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς, που υιοθετήθηκε με βάση τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
·       Η δήθεν ευθύγραμμη σύνδεση της αυξημένης διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής στα νέα ωρολόγια προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης με την αποτελεσματική χρήση της Nέας Eλληνικής.
Κατανοώντας, ως γλωσσολόγοι και παιδαγωγοί, τη συναισθηματικά φορτισμένη σχέση πολλών με τη γλώσσα μας, άρα και με τη διδασκαλία της, είμαστε πάντα στη διάθεση των σχεδιαστών εκπαιδευτικής πολιτικής, των γονέων, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας γενικότερα για επιστημονικό διάλογο γύρω από ζητήματα γλώσσας και διδακτικής, που θα διαλύσει ανώφελες παρανοήσεις και θα καταστήσει τα παιδιά μας ουσιαστικά εγγράμματους, κριτικά σκεπτόμενους και δημιουργικούς αυριανούς πολίτες. Είμαστε έτοιμοι/-ες να αναλάβουμε δράσεις που θα υπηρετούν το σκοπό αυτό.