Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών με έκπληξη παρακολουθεί τα όσα διαδραματίζονται γύρω από την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση «ανοικτής» συζήτησης, με θέμα τις εμπειρίες από τη χρήση / εφαρμογή του νέου βιβλίου της Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού.

Η όλη διαδικασία οδηγεί εξ υπαρχής σε κλειστές συζητήσεις με προαποφασισμένα αποτελέσματα, από την οποία αναφύονται πάμπολλα ερωτήματα:   

Α) Από πότε οι ανοικτές συζητήσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων;
Β) Από πότε οι ανοικτές συζητήσεις περιορίζονται σε ένα γνωστικό αντικείμενο;
Γ) Πόσο επιστημονική είναι μια διαδικασία στην οποία απουσιάζουν οι δημιουργοί του υλικού;
Δ) Πόσο επιστημονική είναι μια διαδικασία στην οποία η επιλογή δείγματος γίνεται με βάση το ποιος θα προλάβει να δηλώσει συμμετοχή;
Ε) Πόσο επιστημονικά έγκυρη και αξιόπιστη είναι μια διαδικασία στην οποία ως μοναδικό ερευνητικό εργαλείο επιλέγεται η ανοικτή συζήτηση; 
Στ) Από πότε ένα εκπαιδευτικό υλικό σειράς διδακτικών προτάσεων και συνοδευτικών φύλλων εργασίας ορίζεται με τον περιοριστικό όρο σχολικό εγχειρίδιο (βιβλίο);
Ζ) Από πότε μια αξιολόγηση αποκλείει τους ίδιους τους μαθητές ως πηγή ερευνητικών δεδομένων;
Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, διαφωνεί κάθετα με τις αντιεπιστημονικές αυτές ενέργειες, οι οποίες στόχος έχουν τη  διαγραφή της σκληρής δουλειάς συναδέλφων, οι οποίες σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας αφορά και άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Αν το ΥΠΠ επιθυμεί να κάνει αξιολόγηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και του όλου υλικού που έχει παραχθεί, οφείλει να την κάνει σωστά και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε νε επιτευχθεί η βελτίωσή τους και όχι η κατάργησή τους. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει ΑΜΕΣΑ τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και να ακυρώσει την κλειστή «Ανοιχτή Συζήτηση». Ταυτόχρονα απαιτούμε όπως ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός κόσμος για όλες τις διαδικασίες και το πλάνο αξιολόγησης των ΝΑΠ που ακολουθεί το ΥΠΠ. Θυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν κληθεί ανοιχτά πριν 1,5 χρόνο να καταθέσουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα ΝΑΠ, ΧΩΡΙΣ κανένα περιορισμό και χωρίς κανένα προεπιλεγμένο δείγμα.

Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών 28/1/14