Το Κέντρο Παραγωγικότητας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή συμμετοχής στον 6ο Διαγωνισμό «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση» παρατείνεται μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2014.

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/B38169EAD3009E1FC2257C67002BE8A0?OpenDocumentΤο Κέντρο Παραγωγικότητας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν τον 
6ο Διαγωνισμό «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση της έννοιας της Παραγωγικότητας στην Εκπαίδευση» κάτω από τον Άξονα 3 «Ανάπτυξη Κουλτούρας Παραγωγικότητας» του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας. 

Αντικείμενο του φετινού Διαγωνισμού, είναι η εμπλοκή των μαθητών σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως το θέατρο, η μουσική και η ζωγραφική, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν και να προωθήσουν την έννοια της παραγωγικότητας. Στους όρους του Διαγωνισμού αναλύονται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Διαγωνισμός αναμένεται να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια και τη σημασία της παραγωγικότητας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) τόσο του δημόσιου τομέα όσο και αναγνωρισμένων σχολείων του ιδιωτικού τομέα. Κάθε σχολείο μπορεί να εκπροσωπηθεί με τη συμμετοχή των μαθητών ενός τμήματος την οποία θα συντονίζει ένας εκπαιδευτικός. 

Η προκήρυξη και οι όροι του Διαγωνισμού βρίσκονται στις ιστοσελίδες του Κέντρου 
Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa) και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
(www.moec.gov.cy). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το Έντυπο Συμμετοχής τους στο Κέντρο Παραγωγικότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014. 

Το Έντυπο Τελικής Υποβολής θα πρέπει να αποσταλεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 11 Απριλίου 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Παραγωγικότητας 

Σοφία Ευριπίδου, τηλ: 22806166, φαξ: 22376872, email:sevripidou@kepa.mls