Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για 
τη σχολική χρονιά 2014-2015 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.gov.cy από σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 στις 14:00 μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στις 14:00, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι καμία παράταση δεν θα δοθεί.