Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και Σάββατο 1η Μαρτίου 2014 

Δήλωση Συμμετοχής στα διαδραστικά εργαστήρια του Σαββάτου 1 Μαρτίου 2014 .

Σπίτι της Συνεργασίας 
Ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη Περιοχή, Λευκωσία 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής  στην ηλεκτρονική διεύθυνση ahdr@ahdr.info ή στο ΦΑΞ : +357 22660061Αίτηση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες,
+357 22445740 / +90 542 548 834 5740