Παρά τις σχετικές εγκυκλίους και γνωματεύσεις για το δικαίωμα των αντικαταστατριών να μπορούν να αποχωρούν κατά μια ώρα από την εργασία τους για θηλασμό, ακόμα και φέτος έχουμε ενημερωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε πρόβλημα, είτε γιατί συνάδελφοι Διευθυντές δεν ήταν ενήμεροι είτε ακόμα γιατί οι ίδιες οι συναδέλφισσες αντικαταστάτριες δεν είχαν γνώση του δικαιώματός τους.
Ενημερωτικά να αναφέρουμε πως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε διαπιστώσει κατ’ επανάληψη, ότι σε συναδέλφισσες αντικαταστάτριες, οι οποίες ήταν μητέρες βρεφών κάτω των 9 μηνών, δεν τους παραχωρούνταν οι 3 περίοδοι από τον διδακτικό τους χρόνο για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του θηλασμού κατά μια ώρα (60 λεπτά) την ημέρα, όπως αναφέρει και ο σχετικός περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 (Ν.100(1)97). Με λύπη μας είχαμε διαπιστώσει πως υπήρχαν ασάφειες στις εγκυκλίους κατά πόσο οι συναδέλφισσες αντικαταστάτριες μπορούσαν να απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα στο μητρικό θηλασμό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα του παιδιού, συνεπώς η παραχώρηση μίας ώρας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, θα έπρεπε να ισχύει για οποιαδήποτε εργαζόμενη μητέρα, ανεξάρτητα από τους όρους εργοδότησής της ή το καθεστώς διορισμού της (μόνιμη, έκτακτη, αντικαταστάτρια).