Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας ( ΟΙΔΕ ) σας προσκαλεί στο
Διεθνές Συνέδριο:
«Η Εκπαίδευση στη Σύγκρουση – Η Σύγκρουση στην Εκπαίδευση»
Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
Σπίτι της Συνεργασίας
 
Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν παραδείγματα, ιδέες και πρακτικές για το πώς η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κοινωνίες που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις να κινηθούν πέρα από το φαύλο κύκλο της βίας (όλων των τύπων).
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επιστήμονες από διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά υπόβαθρα, όπως Ισραήλ/Παλαιστίνη,  Βόρεια Ιρλανδία, Βαλκάνια, Νότια Αφρική, Ινδία/Πακιστάν, Ανατολική Ευρώπη, Καύκασο, Μέση Ανατολή και, φυσικά, Κύπρο.
Στην προσπάθεια του ΟΙΔΕ για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, το συνέδριο θα συνδυάζει θεωρητικές συζητήσεις με διεθνείς εμπειρογνώμονες στα θέματα του συνεδρίου, με εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις/τους επαγγελματίες .
Θα παρέχεται μετάφραση.
Απαιτείται προεγγραφή για τη συμμετοχή στα εργαστήρια της Κυριακής 30 Μαρτίου.
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στο τέλος του συνεδρίου.
Δήλωση Συμμετοχής