Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής ΑΓΩΝΑ διοργανώνει Εκπαιδευτικο Συνέδριο  Εργαστηριακής Μορφής με θέμα “Καλές Πρακτίκες στο Νηπιαγωγείο”, την Τετάρτη 7/5/2014 στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Στροβόλου, 1700-1930.

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής 

Αφίσα Συνεδρίου