Μπορείτε να κατεβάσετε το Υλικό του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου “Βιωματικά Εργαστήρια για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στις 22/3/2014, από τον πιο κάτω σύνδεσμο :

Υλικό Εκπαιδευτικού Συνεδρίου