Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ διοργανώνει Βιωματικά Εργαστήρια για Δασκάλους και Νηπιαγωγούς τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014 στο
Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ποτ. Γερμασόγειας

Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής 

Εργαστήρια – Καλές Πρακτικές :
Μουσική Αγωγή

  • Ευγενία Καραπατάκη, Δασκάλα Μουσικής
  • Ειρήνη Κακογιάννη, Δασκάλα Μουσικής
  • Σάββας Κωνσταντινίδης, Δάσκαλος Μουσικής

Θεατρικό Παιγνίδι (Διαθεματική Προσέγγιση)

  • Γεωργία Σολωμού, Δασκάλα

Εγγραφές Συνέδρων: 16:00 – 16:30
Διάρκεια Ημερίδας: 16:30 – 19:30
Δικαίωμα Συμμετοχής: €5
Πληροφορίες
Μάριος Ρήγας 99423223
Λάμπρος Στεφάνου 99310517
Μαρία Καραγιώργη 99791592

Στα εργαστήρια θα παρουσιασθούν πρακτικές εισηγήσεις τόσο για δασκάλους όσο και νηπιαγωγούς.
Ο κάθε σύνεδρος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και τα 2 εργαστήρια.