Τρίτη 13/05/2014 ώρα 18:45
Κ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού
Θέματα : 
  • Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την Εκπαίδευση
  • Περικοπές στην Παιδεία και επιπτώσεις στην Εκπαίδευση
  • Το μέλλον των Εκπαιδευτικών και της Εκπαίδευσης
  • Αλλαγή Συστήματος Διορισμού
  • Παγοποίηση Προαγωγών

Οργανωτής : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ