Συνάδελφοι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει κοινοποιήσει τρεις προτάσεις που αφορούν σημαντικά θέματα της Παιδείας και μας αφορούν άμεσα.  Τα τρία αυτά θέματα αφορούν το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, το θέμα της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και το Νέο Σύστημα Διορισμού.

Οι δικές σας απόψεις/εισηγήσεις/προβληματισμοί  μετρούν ιδιαίτερα στην όλη προσπάθεια της όσο καλύτερης αντιμετώπισης και θεώρησης αυτών των προτάσεων.  Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διατυπώσετε τις δικές σας θέσεις.

Σας ευχαριστούμε