Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές άλλες δηλώσεις συμμετοχής. Σας ευχαριστούμε. 

Αφίσα Συνεδρίου