Το ΚΓ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, στα πλαίσια της συνεισφοράς του στην κοινότητα και με την επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ , ανακοινώνει τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα “ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”…

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015, στις 5:00 – 8:00μ.μ στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ενήλικες και μέσω των ομιλιών θα προσπαθήσει να ξυπνήσει την επιχειρηματική σκέψη και δράση στο κοινό!!!