Χρήσιμο υλικό για εκπαιδευτικούς που οραματίζονται μια άλλου είδους εκπαίδευση… για ένα πραγματικά Δημοκρατικό και Ανθρώπινο σχολείο με βασική στόχευση τη δημιουργία κριτικά εγγράμματων πολιτών.

Πρακτικά συνεδρίου

“Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23, 24, 25 και 26 Ιούνη του 2014. Στην προκήρυξή του, εννιά µήνες νωρίτερα, τονίζαµε ότι η διεθνής οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κρίση του καπιταλισµού, καθώς και οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες-νεοσυντηρητικές πολιτικές, επαναπροσδιορίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση γίνεται ολοένα και λιγότερο κοινωνικό δικαίωµα, µετατρέπεται σε εµπόρευµα προς πώληση και συρρικνώνονται τα δηµοκρατικά και κριτικά χαρακτηριστικά της. Συνεπώς, η κατανόηση των αιτιών της κρίσης, των ειδικών µορφών που αυτή παίρνει σε διαφορετικές χώρες και οι πολλαπλοί τρόποι µε τους οποίους επηρεάζει την εκπαίδευση, αποτελούν σηµαντικά ερωτήµατα για εκείνους που δεν περιορίζουν τις οπτικές και τη δράση τους στον ορίζοντα των νεοφιλελεύθερων, νεοσυντηρητικών και τεχνοκρατικών δογµάτων. Επιπλέον, υπογραµµίζαµε ότι το κίνηµα της κριτικής εκπαίδευσης πρέπει να επανεξετάσει τις θέσεις και τις πρακτικές του υπό το φως της κρίσης, καθώς και τους δρόµους που αυτή ανοίγει για την αµφισβήτηση και την ανατροπή του καπιταλισµού.” (Από Εισαγωγή)