Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, μελετώντας την τελική πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής για Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, θεωρεί ότι αυτή περιέχει στοιχεία τα μπορούν να αποτελέσουν μιαν καταρχήν βάση για ουσιαστικό διάλογο με το ΥΠΠ, νοουμένου ότι το Υπουργείο Παιδείας θα δεσμευτεί γραπτώς ότι η πρόταση που τελικά θα υιοθετηθεί θα είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ αυτού και των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων.
Η Προοδευτική ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι η συγκεκριμένη πρόταση, όπως την καταθέτει το ΥΠΠ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει, ούτε και υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα για υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος.