Με τις θετικές ψήφους ΠΑΔΕΔ και ΔΗΚΙ, η ΠΟΕΔ αποδέχτηκε την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην τελευταία συνεδρία του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ. Την ίδια στιγμή μάλιστα που το ΥΠΠ αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις σημαντικότερες προϋποθέσεις που είχε θέσει η ΠΟΕΔ, όπως η ενισχυτική διδασκαλία και αρκέστηκε σε μια προφορική δέσμευση αορίστου χρόνου, ότι θα τις συζητήσει στην πορεία.
Παρόλο, που ο βασικός κορμός του «Νέου» Ωρολογίου Προγράμματος, παραμένει ως είχε, με τα νέα μαθήματα που είχαν προστεθεί το 2011, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών καταψήφισε την τελική πρόταση του ΥΠΠ γιατί αφαιρείται εντελώς η ζώνης της Εμπέδωσης. Το ΥΠΠ δεν αποδέχτηκε ούτε τη συμβιβαστική πρόταση της ΠΟΕΔ για διατήρηση μιας μικρής ευέλικτης ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας για κάθε τάξη, μα και καμία προϋπόθεση από αυτές που η ΠΟΕΔ έθεσε στο ΥΠΠ δεν έχει ικανοποιηθεί.
Συγκεκριμένα, για την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, αυτό που σήμερα το ΥΠΠ ονομάζει «νέο», αποτελεί ξεκάθαρα επιστροφή στο παλιό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, αφού η αφαίρεση της ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας σε συνδυασμό με την κατάργηση του κριτικού γραμματισμού, αποτελούν την επιστροφή μας σε προγράμματα κλειστού και γνωσιοκεντρικού περιεχομένου, αποκομμένα από τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και τα νέα κοινωνικά δεδομένα.
Την ίδια στιγμή, η αύξηση διδακτικού χρόνου στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, δεν σημαίνει κατ’ανάγκη βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για την Προοδευτική, αναγκαία προϋπόθεση για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, είναι η επιλογή εκείνων των στρατηγικών, για τις οποίες έχει αποδείξει η έρευνα, ότι μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όσον αφορά το μάθημα της Γλώσσας, πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι διαχέεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα του ΑΠ και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Με την κατάργηση της όποιας ευέλικτης ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ΥΠΠ, ΠΑΔΕΔ και ΔΗΚΙ δεν έχουν μελετήσει καθόλου τη φιλοσοφία που διέπει τη συγκεκριμένη ζώνη, δεν ασχολήθηκαν ούτε και με τις διαφοροποιήσεις που επέφερε, ώστε να οδηγηθούμε με αποφασιστικότητα στη λήξη του ανεπίσημου ή λανθάνοντος αναλυτικού προγράμματος, τερματίζοντας μια χρόνια παθολογία της Δημοτικής Εκπαίδευσης, την οποία τώρα μας επαναφέρουν. Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος παρείχεστους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα τακτικής συνάντησης αγωγής του δασκάλου με τους μαθητές, σε μια διαδικασία εμβάθυνσης της παιδαγωγικής σχέσης και ενσυναίσθησης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της προσωπικότητας κάθε μαθητή και ότι δεν αποτελούσε ένα ακόμα μάθημα με τη συμβατική έννοια (επίσημη τοποθέτηση της ΠΟΕΔ για τη Ζώνη της Εμπέδωσης). Θα δινόταν ακόμη η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εργαστεί με τους μαθητές του για εμβάθυνση κι επέκταση / ολοκλήρωση θεμάτων / στόχων / δράσεων σχολικών μαθημάτων, ακόμα και της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Επί της ουσίας λοιπόν, ΥΠΠ, ΠΑΔΕΔ και ΔΗΚΙ πέτυχαν να αφαιρέσουν ακόμα και αυτό το μικρό κομμάτι της παιδαγωγικής ελευθερίας που υπήρχε στα σχολεία μας.
Καταληκτικά, διαφωνούμε κάθετα με την τελική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κατανοούμε την ανάγκη για να γίνουν βελτιώσεις στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα, αλλά έπρεπε οι βελτιώσεις αυτές να το αναβαθμίζουν και να το καθιστούν σύγχρονο και με βάση το που κατευθύνονται τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και όχι το αντίθετο.
Γραφείο Τύπου Προοδευτικής Κίνησης Δάσκαλων
23/07/2015
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]