Τετάρτη, 30/9/2015, η ώρα 20:00 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου